පිටු බැනරය
 • EAS Metal Security Hard Tag Pin Security Nail

  EAS Metal Security Hard Tag Pin Security Nail

  ඔබගේ ටැග් සඳහා අල්ෙපෙනති තෝරාගැනීම රසය පිළිබඳ සරල කාරණයකි.Grooved pins සහ smooth pin ඔබ වෙනුවෙන් සපයනු ලැබේ.ලෝහ පින් සහ ප්ලාස්ටික් පින් දෙකම සැපයිය හැකිය.පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ලෙස අපට විශේෂ දිගු පින් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.තවද ඔබට තෝරා ගැනීම සඳහා අල්ෙපෙනතිවල මුදුන් විවිධ හැඩයන්ගෙන් පැමිණේ.

  අයිතමයේ විශේෂතා

  වෙළඳ නාමය: ETAGTRON

  ආදර්ශ අංකය: Hard Tag Pin

  වර්ගය: පැතලි පින් / කොන් පින් / ප්ලාස්ටික් කොන් පින් / විශ්ව පින්

  මානය:16mm/19mm/21mm(0.63"/0.75"/0.83")

  මතුපිට: කට්ට/සිනිඳු